KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

FATCA


Postupanje Komercijalno-investicione banke d.d. Velika Kladuša prema FATCA propisima

Obavještavamo Vas da je Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša registrovana kod Porezne uprave SAD - IRS (Internal Revenue Service) - sa FATCA statusom: Participating Financial Institution not covered by an IGA GIIN: H0IASW.99999.SL.070

Foreign Acount Tax Compliance Act (FATCA) predstavlja propis Sjedinjenih Američkih država koji je donesen i usvojen 18.03.2010. godine, a čija je primjena stupila na snagu 01.07.2014. godine. U suštini FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obvezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o računima SAD klijenata na osnovu indicija o SAD statusu.

Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša je preuzela obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act - (FATCA) propisima SAD.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Komercijalno-investicione banke d.d. Velika Kladuša kontaktirajte nas na e-mail adresu:  kibbanka@bih.net.ba

Više informacija o FATCA propisu možete naći na stranici:  www.irs.gov

 

U prilogu možete pogledati FATCA obrazac:W-8BEN-E

Objavljeno 24.04.2020. godine