KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Izvještaji i obavještenja


Oglas za posao:

 

 

Obavještenja:


Izvještaji o poslovanju:


Polugodišnji izvještaji 

► Polugodišnji izvjestaj za 2014 - obrazac OEI-BA

► Polugodišnji izvjestaj za 2015 - obrazac OEI-BA

 Polugodišnji izvjestaj za 2016 - obrazac OEI-BA 

Polugodišnji izvjestaj za 2017 - obrazac OEI-BA

Polugodišnji izvjestaj za 2018 - obrazac OEI-BA

Polugodišnji izvještaj za 2019. - obrazac OEI-BA

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za 2019.

 

 

Godišnji izvještaji:

► Godišnji izvjestaj za 2013 - obrazac OEI-BA

► Godišnji izvjestaj za 2014 - obrazac OEI-BA

► Godišnji izvjestaj za 2015 - obrazac OEI-BA

► Godišnji izvještaj za 2016 - obrazac OEI-BA (u Excel formatu)

 Godišnji izvještaj za 2017 - obrazac OEI-BA (u Excel formatu)

Godišnji izvještaj za 2018. - obrazac OEI-BA (u Excel formatu)

Godišnji izvještaj o poslovanju 2018.

Godišnji izvještaj o poslovanju 2019.

Godišnji izvještaj o poslovanju 2019.- obrazac OEI-BA

 

Objava podataka i informacija:

► Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija za 2018. godinu

Izvještaj o objavljivanju podataka i informacija za 2019.godinu

 

Cjeloviti izvještaji revizora:

► Cjeloviti izvještaj revizora za 2013. (pdf)

► Cjeloviti izvještaj revizora za 2014 (pdf)

► Cjeloviti izvještaj revizora za 2015. (pdf)

► Cjeloviti izvještaj revizora za 2016.bosanski jezik (pdf) 

Izvještaj nezavisnog revizora za 2017.godinu (pdf)

 Cjeloviti izvještaj revizora za 2017. bosanski jezik (pdf)

Cjeloviti izvještaj revizora za 2018. bosanski jezik (pdf)

  Cjeloviti izvještaj revizora za 2019.godinu

Objavljeno 10.06.2020. godine