KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Nadzorni odbor


Članovi Nadzornog odbora Komercijalno – investicione banke d.d. Velika Kladuša su:

  • Feriz Crnkić (predsjednik)
  • Eveldin Hadžalić
  • Elvedin Miljković
  • Besima Jušić
  • Husein Dolić

Objavljeno 19.10.2016. godine