KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Odbor za reviziju


 
  • Stipe Čelan (predsjednik)
  • Braho Bronja
  • Ante Butorac
  • Zlata Kajdić
  • Rasim Elezović

Objavljeno 19.10.2016. godine