KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Uprava banke


 

  • dipl.ecc. Hasan Porčić, direktor banke / predsjednik Uprave
  • mr.sci. Almir Hodalović, izvršni direktor / član Uprave
  • mr.sci. Mersima Murgić, izvršni direktor / član Uprave

Objavljeno 19.10.2016. godine