KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Nenamjenski krediti

#

Iskoristite povoljne uslove kreditiranja koj nudimo uposlenima u javnim poduzećima i ustanovama, finansijskim institucijama i osiguravajućim društvima po fiksnim kamatnim stopama i uz niže naknade za obradu kredita.

Maksimalan iznos u KM  Kamatna stopa na kratkoročne kredite

Kamatna stopa na dugoročne kredite do 5 godina

Kamatna stopa na dugoročne  kredite preko 5 do 10 godina

Naknada za obradu kredita - jednokratno pri isplati
bez ograničenja 4,90% 5,80% 6,50% 1% od iznosa odobrenog kredita min 35,00 KM

► Iznos kredita

 • Iznos odobrenog kredita zavisi od potrebe klijenta i njegove kreditne sposobnosti

► Visina i promjenljivost godišnje nominalne kamatne stope

 • Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi kako je prikazano u gornjoj tabeli. Moguće je umanjenje kamatne stope za 0,50% ukoliko je instrument osiguranja hipoteka na nekretnini. Primjenjuje se proporcionalni metod obračuna kamate.

► Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita i roka otplate, a uključuje nominalnu kamatnu stopu i sve naknade/troškove koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope.

► Valuta u kojoj se ugovara kredit

 • Kredit se ugovara u KM (konvertibilna marka).

► Period na koji se ugovara kredit

 • Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do maksimalno 120 mjeseci.

► Kriteriji za indeksiranje kredita

 • Ukoliko se kredit ugovara sa valutnom klauzulom ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ugovora. Svi krediti u iznosu od 30.000,00 KM i više ugovaraju se sa valutnom klauzulom.

► Naknada za obradu kredita i troškovi

 • Korisnik/klijent plaća naknade u skladu sa važećom Tarifom naknada. Naknada za obradu kredita obračunava se jednokratno i naplaćuje prilikom isplate kredita. Klijent plaća troškove osiguranja u skladu sa tarifom osiguravajuće kuće ukoliko se koristi ovaj instrument osiguranja. Nema naknade za mjesečno održavanje kreditnog računa (partije). Klijent može imati i sljedeće troškove u zavisnosti od vrste instrumenta osiguranja kredita: troškovi kupovine mjenice (5,00 KM), troškovi ovjeravanja identifikacijskog dokumenta (2,00 KM), troškovi ovjeravanja saglasnosti o zaplijeni (2,00 KM), troškovi police osiguranja života za slučaj smrti (određuje osiguravajuća kuća), trošak uspostavljanja instrumenta osiguranja kredita (troškovi osiguranja predmeta založnog prava, troškovi procjene vrijednosti predmeta založnog prava, troškovi zasnivanja založnog prava, troškovi upisa založnog prava, troškovi brisanja založnog prava i druge naknade u vezi predmeta založnog prava, troškovi pribavljanja izvoda iz nadležnog registra založnog prava).

► Instrumenti osiguranja

 • U zavisnosti od iznosa kredita i procjene kreditne sposobnosti potrebno je obezbijediti jedan ili više instrumenata osiguranja otplate kredita: sudužništvo, mjenice učesnika u kreditnom poslu, saglasnosti o zapljeni ličnih primanja, policu osiguranja života za slučaj smrti ili hipoteku na nekretninama. Polaganje novčanog depozita nije uvjet za odobravanje kredita. 

► Reprezentativni primjer (bez police osiguranja života za slučaj smrti)

 Iznos kredita

20.000,00 KM
 Valutna klauzula bez valutne klauzule
 Nominalna kamatna stopa 6,50%
 Rok otplate 72 mjeseca
 Mjesečni anuitet 336,19  KM
 Ukupni troškovi kredita  4.412,68 KM
 - troškovi kamate 4.205,68 KM
 - troškovi naknade za obradu kredita 200,00 KM
 - troškovi mjenice/a 5,00 KM
 - troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni 2,00 KM
 - troškovi police osiguranja 0,00 KM
 Ukupan iznos koji klijent plaća 4.412,68 KM
 Efektivna kamatna stopa 7,09 %

► Reprezentativni primjer (sa policom osiguranja života za slučaj smrti)

 Iznos kredita

50.000,00 KM
 Valutna klauzula s valutnom klauzulom
 Nominalna kamatna stopa 6,50 %
 Rok otplate 120 mjeseci
 Mjesečni anuitet 567,73 KM
 Ukupni troškovi kredita 20.359,60 KM
 - troškovi kamate 18.127,60 KM
 - troškovi naknade za obradu kredita 500,00 KM
 - troškovi mjenice/a 5,00 KM
 - troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni 2,00 KM
 - troškovi police osiguranja 1.725,00 KM
 Ukupan iznos koji klijent plaća 70.359,60 KM
 Efektivna kamatna stopa 7,79 %

Navedeni obračuni su informativnog karaktera.

Klijentu se uručuje personalizirani informacioni list u prostorijama Banke od službenika Banke na bazi raspoloživih informacija iz pregovaračke faze.

 


Objavljeno 18.04.2017 13:44:14 / piše: Damir Kajtezović