KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Debitne kartice


Debitna kartica je kartica koja je vezana za Vaš tekući račun uz direktno zaduženje računa kroz gotovinske i bezgotovinske transakcije.

Banka trenutno izdaje i procesuira debitne BamCard kartice.

Bamcard kartica je prva jedinstvena domaća kartica namjenjena za bezgotovinsko elektronsko plaćanje roba i usluga na svim mjestima gdje je prihvaćen BamCard, te za podizanje gotovine na bankomatima banaka članica Bamcard procesnog centra (Sberbank BH, IKB banka Zenica, BBI banka, Union banka).

Osnovna prednost za korisnike Bamcard kartica je činjenica da se procesni centar Bamcard sistem nalazi u Bosni i Hercegovini što znatno smanjuje troškove korištenja, kako za same korisnike kartica, tako i za trgovce koji žele prihvatati Bamcard kartice u svojim prodajnim objektima.

BamCard karticu mozete koristiti samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Korisnik kartice može biti svaki punoljetan građanin koji ima otvoren tekući račun u banci. Na pismeni zahtjev Vlasnika računa, Banka može izdati i dodatnu debitnu platnu karticu za dodatnog korisnika kojeg odredi Vlasnik računa, koja je izjednačena sa osnovnom debitnom platnom karticom.

Rok važenja kartice je 3 godine, reizdata kartica 3 godine.


Lokacije KIB bankomata (ATM):

 • u sjedištu banke na nova upravna zgrada u Velikoj Kladuši (Ul. Tone Hrovata, prema Saniteksu),
 • na zgradi podružnice Cazin (Ul. Irfana Ljubijankića 1, Cazin)
 • na zgradi podružnice Bosanska Krupa (Ul. 511. Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa)
 • na zgradi podružnice Bužim (Ul. Generala Izeta Nanića 11, Bužim)

Više informacija o debitnim karticama, tekućem računu i odobrenom prekoračenju po tekućem računu, te uslovima korištenja kartice i postupcima koji se provode u slučaju gubitka kartice pronađite u Općim uvjetima kartičnog poslovanja, te standardnim informacionim listovima za tekuće račune i odobreno prekoračenje po tekućim računima.

VAŽNO!!!

U slučaju gubitka ili krađe kartice ili PIN-a, u što kraćem roku obavjestiti:

 • Bamcard d.d. Sarajevo:                 +387 33 652 888; od 0-24 h svakim danom ili
 • KIB banka d.d. Velika Kladuša:       +387 37 771 253 od 08-16 h ili direktno u poslovnicama Banke

Objavljeno 26.03.2019. godine