KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Devizni računi


Devizni račun je račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava koji mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe.

Banka vodi devizni račun u onoj valuti u kojoj su sredstva uplaćena na račun. Uplate na devizni račun se mogu izvršiti u EUR i ostalim stranim valutama koje se mogu kupiti/prodati na mjenjačnicama Banke.

Minimalan iznos uplate po ugovaranju deviznog računa u stranoj valuti 5,00 EUR, a u ostalim stranim valutama KM protuvrijednosti u iznosu od 10,00 KM. Ovaj iznos održava se kao minimalni saldo deviznog računa tokom trajanja ugovora. 

Kod deviznih računa sa više različitih valuta, minimalan saldo održava se u samo jednoj valuti računa.

Banka ne obračunava kamatu na sredstva na deviznom računu.

Pregled naknada:

Vrsta naknade Visina naknade
Otvaranje deviznog računa uz izdavanje kartice računa Bez naknade
Naknada za vođenje aktivnog deviznog računa 3,00 KM mjesečno
Naknada za vođenje neaktivnog deviznog računa 3,00 KM mjesečno
Uplata i isplata gotovine sa deviznog računa građana u valuti zaduženja Bez naknade

Isplata gotovine sa deviznih računa građana u KM domicilnoj valuti uz prethodno izvršenu konverziju po kupovnom kursu Banke

Naknada za konverziju se ne naplaćuje prilikom isplate Ino penzija u EUR valuti u slučajevima kada klijent zahtijeva isplatu u domicilnoj valuti KM, umjesto u doznačenoj valuti EUR.

Bez naknade + % za konverziju, min. 1,00 KM
Prijenos sredstava sa deviznog računa na vlastiti štedni ulog po viđenju i/ili oročeni depozit Bez naknade

Nostro doznake domaćih i stranih fizičkih lica, kada je plaćanje obezbijeđeno u valuti plaćanja

 • Plaćanje u države u kojima Banka ima korespondentne banke
 • Plaćanje u države u kojima Banka nema korespondentnih banaka

1,00% min. 30,00 KM +10,00 EUR (troškovi Ino banke za OUR)

1,00% min. 30,00 KM + 33,00 EUR (troškovi Ino banke za OUR)

Raspored i obrada deviznih sredstava po osnovu loro doznaka na devizni račun fizičkog lica:

 • Za iznose do 50,00 u KM protuvrijednosti
 • Za iznose preko 50,00 u KM protuvrijednosti
 • Za loro doznake sa opcijom OUR

Minimalna naknada za iznose preko 50,00 u KM protuvrijednosti je 5,00KM, a maksimalna 500,00 KM    

Bez naknade
1,50% od iznosa doznake
U visini odobrenja od Ino banke

Rješavanje reklamacija u Ino platnom prometu

 • Greška učinjena od strane klijenta banke
 • Greška učinjena od strane službenika banke

10,00 KM + troškovi Ino banke

Bez naknade

Izdavanje potvrda po deviznom računu, na zahtjev vlasnika 5,00 KM
Izdavanje dokumenata - kopija iz arhive Banke 10,00 KM po zahtjevu
Vođenje blokade deviznog računa
 • Po osnovu Rješenja/Odluke nadležnog organa
 • U svim drugim slučajevima    
10,00 KM
Bez naknade
Ispis kartice prometa računa, na zahtjev vlasnika (u prostorijama filijala Banke):
 • za jedan mjesec
 • za jednu godinu
0,50 KM
5,00 KM
Zatvaranje deviznog računa Bez naknade
Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (preporučena pošiljka sa povratnicom) U visini troška obavijesti, a maksimalno do iznosa mjesečne naknade za vođenje računa
Obavijest klijentu pred proglašenje neaktivnog računa (elektronskim putem) Bez naknade

 

Opći uvjeti depozitnog poslovanja sa fizičkim licima detaljnije razrađuju uvjeti otvaranja i vođenja depozitnih računa fizičkih lica, način formiranja i raspolaganja sredstvima na tim računima, način obračuna i isplate kamate, naknade i provizije u depozitnom poslovanju, obavještavanje klijenata, blokade i zatvaranje računa.

Objavljeno 24.04.2020. godine