KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Dioničari


Vlasnici sa preko 5% dionica (10 najvećih dioničara banke):

Hasan (Meho) Esmerović

10,7048%

Hatija Esmerović

9,9734%

Hasfeta Jašarević

9,9734%

Baisa Pajazetović

9,9734%

Hatija Bekanović

9,9734%

Semka Bakanović

9,9734%

Ibrahim Bekanović

9,9734%

Mirzeta Hadžić

9,9734%

Seweryn Zofia Waleria

9,9734%

Hasan (Hasan) Esmerović

5,0199%

Objavljeno 31.07.2017. godine