KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Elektronsko bankarstvo


Elektronsko bankarstvo je usluga Banke koja omogućava klijentima da jednostavno i brzo obavljaju bezgotovinske transakcije sa radnog mjesta bez potrebe dolaska u prostorije Banke. U bilo koje vrijeme moguće je pristupiti stanju i prometu po računima. Osim uštede vremena, korištenjem ove usluge ostvaruju se i uštede na naknadama, jer su naknade za transakcije obavljene putem elektronskog bankarstva povoljnije u odnosu na standardne tarife naknada za naloge ispostavljene putem šaltera.

Ova usluga namijenjena je pravnim licima i obrtnicima za obavljanje transakcija platnog prometa u zemlji, a za njeno korištenje potrebno je u filijalama Banke zaključiti poseban ugovor.

Korištenje usluge zasnovano je na:

 • instalaciji programske aplikacije naziva Hal E-Bank na računar klijenta,
 • upotrebi čitača zaštitnih kartica i zaštitne kartice ili USB ključa,
 • povezivanju sa Bankom preko Interneta, pozivne ili iznajmljene linije.

Aplikacija Hal E-Bank omogućava:

 • pregled stanja transakcijskih računa,
 • predaju platnih naloga, s opcijom valutiranja unaprijed,
 • pregled prometa računa za različite vremenske periode,
 • razmjenu elektronskih poruka s bankom,
 • povezivanje pripreme naloga s imenikom ovlaštenika i njihovih računa,
 • pohranu stalnih platnih naloga za višekratnu upotrebu (redovna odnosno slična učestala plaćanja),
 • pregled datoteka koje šalje banka,
 • ispis podataka iz upisanih plaćanja, prometnih stavki i slično,
 • prijem platnih naloga iz datoteka koje sadrže platne naloge,
 • razmjenu naloga i prometnih stavki sa računovodstvenim programima.
   

Također, dostupna su i različita ovlaštenja koja se mogu ugovoriti za zaposlenike klijenta ovisno o internim pravilima i ovlaštenjima unutar pravnog lica.

Aktiviranjem ove usluge Vaše dragocjeno vrijeme možete iskoristiti za obavljanje drugih poslova.

Objavljeno 24.04.2020. godine