KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Nadzorni odbor


Članovi Nadzornog odbora Komercijalno – investicione banke d.d. Velika Kladuša su:

  • Eveldin Hadžalić (predsjednik)
  • Šaban Zulić
  • Elvedin Miljković
  • Besima Jušić
  • Haris Dizdarević

Objavljeno 05.02.2019. godine