KIB BANKA d.d.

 • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

 • +387 37 771 654; 771 253
 • +387 37 772 416
 • S.W.I.F.T. KINBBA22
 • kibbanka@bih.net.ba

Platni promet u zemlji


Klijentima nudimo brzo i jednostavno obavljanje platnog prometa u zemlji primjenom adekvatnih tehnoloških rješenja i kontinuiranim razvojem poslovne mreže Banke.

U filijalama Banke, nakon uspostavljanja poslovnog odnosa i otvaranja računa, klijenti mogu obavljati sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja u zemlji u skladu s važećim propisima. Gotovinske transakcije izvršavaju se u filijalama Banke, dok se predaja naloga za bezgotovinska plaćanja osim u filijalama Banke može izvršiti i korištenjem usluge elektronskog bankarstva.

Najčešće transakcije/usluge platnog prometa u zemlji koje obavljamo za klijente su:

 • uplate osnivačkog uloga i izdavanje potvrda o uplati osnivačkog uloga,
 • otvaranje i vođenje računa,
 • gotovinske uplate u organizacionim dijelovima Banke,
 • gotovinske isplate u organizacionim dijelovima  Banke,
 • bezgotovinska plaćanja predajom naloga u organizacionim dijelovima Banke,
 • bezgotovinska plaćanja korištenjem usluge elektronskog bankarstva,
 • izvještavanje o promjenama i stanju  računa u organizacionim dijelovima Banke (printani oblik) ili na e-mail adresu klijenta,
 • rješavanje reklamacija i ostale usluge (izdavanje kartica računa, dodatnih izvoda, prepisa i sl.).

Gotovinske transakcije izvršavaju se do 15:00 sati svakog radnog dana, a subotom do 12:00 sati.

Nalozi za bezgotovinska plaćanja  zaprimljeni do 13:00h izvršavaju se isti radni dan putem žiro kliring sistema ako drugačije na nalogu nije naznačeno, a nalozi zaprimljeni poslije 13:00h obrađuju se sljedeći radni dan.

Ukoliko nalog za bezgotovinsko plaćanje  prelazi propisani iznos ili je označen kao hitan, takav nalog se izvršava odmah kroz RTGS sistem ako je zaprimljen u vremenu rada RTGS sistema. Nalozi za plaćanje unutar Banke (i nalogodavac i primatelj imaju račun u Banci) izvršavaju se isti radni dan.

Osim navedenog, konkurentnom i fleksibilnom tarifom nastojimo osigurati temelje za dugotrajnu i uspješnu suradnju sa svakim pojedinačnim klijentom.

Opći uvjeti poslovanja po računima pravnih lica i obrtnika za obavljanje platnih transakcija u domaćoj i stranoj valuti detaljnije razrađuju usluge platnog prometa (otvaranje računa, raspolaganje sredstvima na računu, izvršavanje/obrada naloga za plaćanje, reklamacije, izvještavanje i obrada podataka, kamate i naknade, otkaz ugovora i zatvaranje računa, odgovornost i završne odredbe).  

Objavljeno 24.04.2020. godine