KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Tarifa naknada za bankarske usluge


Tarifu naknada za bankarske usluge možete pogledati ​na slijedećem linku:

 

Objavljeno 24.04.2020. godine