KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Novoinstalirani bankomati

#

U cilju unaprijeđenja usluga na polju kartičnog poslovanja dana, 27.06.2018. godine izvršena je instalacija bankomata na novim lokacijama i to:

  • u sjedištu banke na novoj upravnoj zgradi u Velikoj Kladuši (Ul. Tone Hrovata, prema Saniteksu), 
  • na zgradi podružnice Cazin (Ul. Irfana Ljubijankića 1, Cazin) i
  • na zgradi podružnice Bosanska Krupa (Ul. 511. slavne brdske brigade, Bosanska Krupa).

Svi klijenti vlasnici tekućih računa otvorenih kod banke time imaju pristup svom novcu od 0-24 h.

Napominjemo da klijenti koji do sada nisu koristili svoje kartice na bankomatima te ne znaju svoje PIN-ove mogu se obratiti u prostorije banke te zatražiti novi PIN.

 


 


Objavljeno 28.06.2018 15:22:17 / piše: Damir Kajtezović